Materiale

ONLINE GRUPPEPROFIL

Let at få adgang til, inkluderet i prisen.

Når du bestiller online versionen af spørgeskemaet, så vil du også modtage et link til en webside med din gruppes profil. Gruppeprofilen (baseret på dine deltageres besvarelser via det oplyste link) bliver automatisk beregnet. Profilen er dynamisk og vil hele tiden blive opdateret, uden at du skal opdatere siden. Du kan også se, hvor mange af dine deltagere, der allerede har besvaret spørgeskemaet. (Relevant både under workshoppen, og når du ønsker at se resultatet på forhånd!) Denne funktionalitet kan anvendes både på PC (fx via projektor) og med din mobile enhed (mobiltelefon/ipad osv.).


Tre perspektiver


1. Sekskanten viser distributionen af de individuelle resultater i en to-dimensionel figur - sekskanten. Deltagernes profiler præsenteres som punkter, og placeringen af punkter er en funktion af resultaterne for alle 3 farver. Det konkrete resultat kan ses, når du fører musen hen over det enkelte punkt.

 

 

Sekskanten kan illustrere klynger så vel som nærhed og distance mellem deltagerne. Hvem ligger længst fra hinanden? Store afstande kan være et godt startpunkt for en snak om forskellige erfaringer med og perspektiver på farverne. Dette er relevant for personlig udvikling og for samtaler mellem deltagerne senere.


Punktet, hvor de 3 linjes mødes, er gruppens "tyngdepunkt" - gruppens gennemsnit. Det normative gennemsnit - 50 Rød, 50 Blå og 50 Grøn - er centrum i figuren.

 


2. Statistikken viser en graf med gruppens gennemsnits-resultater og normtal. Desuden kan du her se de eksakte gennemsnit og standardafgivelser for Rød, Blå og Grøn præsenteret nedenunder.

 

 

Statistikken inkluderer en graf med gruppens gennemsnits-resultater og normtal. Det kan være et godt udgangspunkt for at diskutere, hvordan gruppen som helhed er forskellig fra gennemsnittet. I kan diskutere, hvad man skal være opmærksomme på, og hvordan det kan gøres. Fx: "Hvilke styrker og hvilke udfordringer vil vi have i forbindelse med forandringsprocessen med vores givne resultat?", "Hvordan kan vi kompensere for de farver, hvor vi har et lavt resultat?"

 

Ny funktionalitet fra maj 2022:
En ny tabel, placeret under diagrammet, viser hvor mange deltagere, der har de specifikke farver som deres primære og sekundære præference - det er relevant i forhold til at danne enkeltfarve-grupper.

 


3. Standardafvigelsen giver anledning til at diskutere, hvordan vi kan håndtere store eller små variationer i de forskellige farver.

 

 

 

For lille variation giver anledning til at fokusere på alternative perspektiver. For meget variation kræver større forsigtighed/respekt ved håndtering af forskellige perspektiver. For en yderligere fordybelse i emnet kan man fokusere på formålet med forskellige samtaleformer; dialog (forståelse), diskussion (sandhed) og debat (værdi-valg).

 

 

Anvendelsesområder

Gruppeprofiler kan anvendes som udgangspunkt for refleksion og øvelser, der fokuserer på teamet, afdelingen eller organisationen som helhed: "Hvilke styrker og udfordringer har vi med denne gruppeprofil i forhold til organisatorisk forandring?", "Hvordan kan vi kompensere for de farve-præferencer, hvor vi scorer lavt?" osv.

 

Noget af den information, som ikke kan ses i statistikken, bliver tydelig i sekskanten: placeringen af de individuelle resultater i forhold til hele gruppen. Således kan den blive brugt til at diskutere "distance" eller "nærhed" mellem deltagerne; såvel som afsløre "klynger".

 

 

Watch video(s):

Example large group. Time-laps.

Tilbage