Materiale

PERSONLIG ARBEJDSBOG

Til bedre teamwork. En bog til opfølgning efter workshoppen.

Denne bog indeholder yderligere information, diskussionsemner samt øvelser for grupper og teams. Her bliver også TeamPyramiden præsenteret - en model for at arbejde med diversitet i teamet for at skabe større værdi af diversitet og mindre udfordringer/problemer/omkostninger.


 
Deltagerne kan anvende den Personlige Arbejdsbog på egen hånd eller faciliteret i grupper. Øvelserne og spørgsmålene i Arbejdsbogen hjælper deltagerne med at opsummere og reflektere over læring opnået gennem workshoppen i forhold til teamwork, diversitet, samarbejde på tværs af kulturer mm.


 

  • Forfattere: Bjørn Z. Ekelund & Målfrid Rydningen
  • Tilgængelige sprog i printversioner: Engelsk, fransk, svensk, dansk, norsk og belgisk
  • Tilgængelig sprog - kun som PDF versioner: Tysk og hollandsk
  • Særudgave: Third culture (kun på engelsk)
  • Pris: Euro 9 sammen med bestilling af spørgeskemaet
  • Sider: 30
Tilbage