Anvendelsesområder

KRYDSKULTUREL OG DIVERSITY TRÆNING

Meget arbejde med diversitet og krydskulturel træning har fokuseret på demografiske og kulturelle forskelle. Diversity Icebreaker imidlertid bevist sin værdi, fordi alle kan relatere sig til Rød, Blå og Grøn som præferencer - uanset profession, kultur, køn eller alder. Desuden opnår deltagerne i en Diversity Icebreaker workshop indsigt og bevidsthed omkring, hvordan deres egen måde at tænke på påvirker deres opfattelse af andre, som er anderledes.

 

 

UDBYTTE AF WORKSHOPPEN:


Et nyt sprog

- som inkluderer alle. Et sprog som kan bruges til at give feedback og løse problemer.

 

En fælles, emotionel oplevelse
- karakteriseret af positivitet, humor og tillid: essentielle for at kunne lære af hinanden.

 

Et positivt møde med en person, som er "anderledes"

- hvilket gør det nemmere og motivere til at bringe de nye indsigter, som workshoppen bringer, med til andre og mere udfordrende situationer.

 


ET SOLIDT FUNDAMENT FOR FORTSAT ARBEJDE
Med dette som et udgangspunkt bliver det lettere at tale om forskelle i profession, kultur, køn og alder og arbejde med disse forskelle. Det fundament, som Diversity Icebreaker skaber, kan også anvendes som en tryg indgang til at arbejde med ubevidst bias, til at fremme en inkluderende kultur og åbne kommunikation på tværs af forskelle.

 

 

REFERENCER

"Vi er alle forskellige, og det gør samarbejde nemmere, når vi har en fælles forståelse for, hvordan andre bidrager."

"Det er OK at være anderledes og sige noget andet, når jeg kan forventer, at det vil blive vel modtaget af andre."

 

 

► CASE STUDIES

Download en case om anvendelse af Diversity Icebreaker til udvikling af en fælles organisationskultur på tværs af forskellige nationale kulturer. Læs mere.

Flere cases indenfor dette område.

Watch video(s):

Cross cultural Training

Tilbage