Anvendelsesområder

LEDELSE

 

 

Dig som leder

Dette værktøjer giver dig ny indsigt. Gennem workshoppen demonstreres, hvordan det at stille spørgsmål og lytte til andre, som tænker anderledes end dig selv, kan hjælpe dig med at se det, du ikke før har lagt mærke til. At reflektere over dine oplevelser i workshoppen er afgørende for en god læringsproces, uanset om du reflekterer alene eller med andre.


Dit team

Rød, Blå og Grøn er en enkelt model, som kan anvendes i forhold til de forskellige roller og perspektiver i et team. En fælles forståelse for forskelligheder fremmer god kommunikation, psykologisk tryghed og tolerance. Det er nemmere at give personlig feedback og at tale om svære emner, når man bruger Rød, Blå og Grøn. Når du overvejer dine kollegers DI profiler i forbindelse med at uddelegere opgaver, er det både motiveres og fremmer sammenhængskraft.


Fælles sprog

Rød, Blå og Grøn er et sprog, som kan anvendes på tværs af organisatoriske niveauer og afdelinger. Et fælles sprog med et ordforråd, som alle forstår, fremme tillid og fællesskab. Et vigtig kvalitet i dette sprog er, at du anerkendes med dine forskelligheder og samtidigt oplever at blive inkluderet.

 

Samarbejde

God ledelse handler om at give medarbejderne de rette midler til at udføre deres opgaver. Rød, Blå og Grøn bliver et sprog, som de kan anvende til bedre at løse både opgaver og interpersonelle konflikter - et vigtigt grundlag for at skabe bedre samarbejde.

 

Lederskabets dimensioner

Rød, Blå og Grøn afspejler forskellige aspekter i ledelse: Rød henviser til den menneskelige side i lederskabet; Blå handler om udførelse af opgaver; og Grøn fokuserer på forandring og fremtid. Alle disse tre perspektiver er vigtige for ledere.

 

Kommunikation under forandringsprocesser

Medarbejdere har forskellige behov under forandringsprocesser afhængig af deres DI profiler. Når ledelsen er bevidste og opmærksomme på dette, vil det bidrage til bedre planlægning og kommunikation omkring forandringerne.

 

 

► CASE

Læs om, hvordan Diversity Icebreaker blev brugt i et to-dages lederudviklingsprogram.

 


► BLOG

En blog om brug af Rød, Blå og Grøn i ledelse af forandringer. Læs mere.

 

Tilbage